Adventní kalendář trochu jinak

Inspirace k domácímu i školkovému procvičování formou pracovních listů s předvánoční a zimní tématikou. Pracovní listy jsou určeny především k podpoře vzájemné komunikace s dítětem při společné práci. Současně u dítěte rozvíjíte:

  • Slovní zásobu
  • Sluchové rozlišování hlásky
  • Zrakové a prostorové vnímání
  • Tvoření gramaticky správných vět
  • Předmatematické pojmy