Sluchová přípravka 2

Soubor 24 pracovních listů (pdf forma) + krátký metodický postup jak rozvíjet sluchové vnímání u dětí

Jednotlivé pracovní listy můžete využít:

Objednat

Možná Vás napadá:

Odpovědí je právě tento metodicky propracovaný soubor

Pro koho je Sluchová přípravka vhodná:

Schopnost sluchového rozlišování (diferenciace) je základním předpokladem správného řečového vývoje.

Co je obsahem Sluchové přípravky:

Cena souboru je 190,-Kč

Objednat