Sluchová přípravka


Soubor 25 pracovních listů (pdf a jpg forma) k rozvoji sluchového vnímání u dětí

Jednotlivé pracovní listy můžete využít:

Možná Vás napadá:

Odpovědí je právě tento metodicky propracovaný soubor

Pro koho je Sluchová přípravka vhodná:

Schopnost sluchového rozlišování (diferenciace) je základním předpokladem správného řečového vývoje.

Co je obsahem Sluchové přípravky:

Cena souboru je 190,-Kč