Pomoz mi,
abych to dokázal sám.

Maria Montessori

Od malička jsem věděla, že mým cílem je pomáhat dětem

Jmenuji se Petra Pelikánová a nejen v pracovním životě se řídím mottem od Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Jsem sice vystudovaná speciální pedagožka, ale mnohem raději používám slovo průvodkyně. Dítě vnímám jako partnera, se kterým společně hledáme nejlepší možnou cestu k jeho celkovému rozvoji. Při své praxi zjišťuji, jak je důležité vnímat dítě jako celek, brát v potaz jeho rodinné zázemí, sociální vazby i psychické rozpoložení.

Každá z lekcí je potom zcela individuální a specifická.

V roce 2006 jsem úspěšně ukončila studium na Masarykově univerzitě v Brně, Pedagogická fakulta – obor Speciální pedagogika.

Magisterskou zkoušku jsem složila z oboru logopedie a surdopedie.

Již během studia jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s více vadami a ve Speciální mateřské škole pro děti s vadami řeči. Po absolvování jsem působila v Církevní základní škole logopedické Don Bosco Praha 8 a poté v Lesní mateřské škole v Těptíně.

V současné době pracuji v základní a mateřské škole jako speciální pedagog – školní logoped.

Současně se věnuji individuální i skupinové logopedické péči a celkové předškolní přípravě dětí. Nabízím poradenství v oblasti jazykové výchovy, řečové prevence a předškolního vzdělávání online i offline formou.

Jsem zakladatelkou Fb skupiny Logopedie s úspěchem, ve které svým členům nabízím inspiraci, podporu i možnost sdílení z oblasti řečového vývoje jejich dětí.

Abych dětem zpříjemnila domácí procvičování, vytvořila jsem obrázkové pracovní listy k jednotlivým hláskám.

Kdybych měla trošku poodhalit i něco ze svého soukromí, napsala bych, že jsem spokojená manželka, maminka tří dětí a majitelka jednoho psa. Miluji cestování, saunování a čerstvou kávu.

Kurzy a Semináře


Náprava grafomotorických obtíží dle PaedDr. Y. Heyrovské

Využití relaxačních technik při práci s dětmi s ADHD a ADD

Kurz Respektovat a být respektován

Seminář KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina

Tříleté specializační studium logopedů ve školství (Brno)